top of page

Αξιολόγηση & Παρέμβαση Μαθησιακών Δυσκολιών

Πολλοί γονείς ή εκπαιδευτικοί συχνά ανησυχούν για τις επιδόσεις των μαθητών. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι συχνά εμφανιζόμενες στα παιδιά ιδιαιτέρως στην εποχή που διανύουμε. Παρατηρείται ότι παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην διαδικασία της μάθησης ματαιώνονται συχνότερα κάτι που επηρεάζει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους.

 

Τα συνήθη στοιχεία που εντοπίζονται σε μαθητές και θα πρέπει να προβληματίζουν έναν εκπαιδευτικό ή έναν γονέα είναι η συχνή διάσπαση της προσοχής του παιδιού, τα προβλήματα μνήμης, οι αργοί ρυθμοί ανάγνωσης και γραφής, η δυσκολία στον προσδιορισμό του χρόνου (για παράδειγμα ως προς τις ημέρες της εβδομάδας, μήνες, εποχές για ένα παιδί από 6 ετών και άνω), η λανθασμένη αντίληψη χώρου (όπως το πάνω – κάτω ή δεξιά – αριστερά), η υπερκινητικότητα. Επίσης μια ακόμη ένδειξη θα μπορούσε να είναι όταν το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες ως προς την όραση ή την ακοή που αποδεδειγμένα δεν αφορά ιατρική κατάσταση. Τέλος η πεσμένη ψυχολογία του παιδιού, η έντονη άρνησή του για την ενασχόληση με τις σχολικές του εργασίες ή η αδιαφορία ως προς αυτές όταν συνυπάρχουν με κάποια από τα προαναφερόμενα στοιχεία θα πρέπει να μας βάζουν σε σκέψεις για την πιθανότητα ύπαρξης κάποιας μαθησιακής δυσκολίας.

Ο τρόπος με τον οποίο καθίσταται δυνατή η ιχνηλάτηση μαθησιακών δυσκολιών είναι η χρήση διαφόρων διερευνητικών – ανιχνευτικών άτυπων ή σταθμισμένων εργαλείων. Την Κοιν.Σ.Επ KIDSPACE πλαισιώνουν ειδικά εκπαιδευμένοι επιστήμονες και πιστοποιημένοι σύμβουλοι αξιολόγησης και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών μέσω της χορήγησης του μοναδικού σταθμισμένου Τεστ Μαθησιακών Δυσκολιών σε Ελλάδα & Κύπρο.  Το Τεστ αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Σταθμίστηκε στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακόμα και αν, σύμφωνα με το εν λόγω εργαλείο, αποκαλυφθεί ότι δεν υπάρχει μαθησιακή δυσκολία θα αναδειχθούν οι μαθησιακές ανάγκες του μαθητή και ο μαθησιακός τύπο του(για παράδειγμα οπτικός, ακουστικός, κιναισθητικός κ.α.).

Μετά την μαθησιακή αξιολόγηση του μαθητή και εφόσον φανεί χρήσιμο οι γονείς μπορούν να αποφασίσουν για την ένταξη του παιδιού σε εξειδικευμένο και εξατομικευμένο, ως προς τις ανάγκες του, πρόγραμμα παρέμβασης. Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με το Τεστ σε μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων:

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται το Τεστ;

Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών (δηλαδή νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά. Ανεξάρτητα των μαθησιακών δυσκολιών που πιθανόν ή όχι, να αντιμετωπίζει το παιδί, το συγκεκριμένο Τεστ, βάση της αξιολόγησης, αποτελεί έναν οδηγό που αποκαλύπτει τα τρωτά του σημεία αλλά και τα ισχυρά χαρακτηριστικά του παιδιού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να το βοηθήσουν στη διαδικασία της μάθησης.

Τι ακριβώς αξιολογεί το Τεστ;

Το  Τεστ δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης. Αξιολογεί τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες τη δεδομένη στιγμή και ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Οι δοκιμασίες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή.

Από ποιον μπορεί να διεξαχθεί το τεστ;

Το Τεστ διεξάγεται αποκλειστικά από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους σύμβουλους.

Παρέχεται Πιστοποίηση αντίστοιχη της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων;

Παρέχεται γραπτή αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων, μέσω της αξιολόγησης των οποίων μπορεί να εντοπιστούν συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και που χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης.

Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω την εν λόγω Έκθεση Αξιολόγησης;

Μετά την αξιολόγηση και αφού κριθεί απαραίτητο, μπορεί να εφαρμοστεί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί στο σχολείο. Παράλληλα η Έκθεση Αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γνωμάτευση η οποία γίνεται δεκτή σε όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (π.χ. ΚΕΔΥ, για την παροχή ειδικού παιδαγωγού ή λογοθεραπευτή).

bottom of page