Δημιουργική Απασχόληση

Ετοιμάζουμε το κείμενο σύντομα.